Ondersteuning van hbo

Hoe verkrijg je het beste inzicht in de voortgang van je studenten? En wat is het meest efficiënte leertraject voor je studenten? Hoffelijk biedt een volledig ontzorgconcept voor hbo-opleidingen, zodat jij altijd op de hoogte bent van de voortgang van je studenten en zij efficiënt kunnen studeren.

Om hbo-studenten te ondersteunen tijdens hun leerproces digitaliseert Hoffelijk de leertrajecten van verschillende onderwijsinstellingen. Studenten ontvangen aan het begin van hun studiejaar een inlogcode en zijn daarmee voor het hele studiejaar verzekerd van alle informatie die ze nodig hebben omtrent de vakken die ze volgen.

Hoe ziet het studiejaar eruit?
Een student schrijft zich in voor de studie en ontvangt de inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Vervolgens gaat periode 1 van start en volgen de studenten de vakken die in deze periode aan bod komen. Het ondersteunende studiemateriaal hebben we gedigitaliseerd voor de studenten.

Het opleidingsplatform geeft studenten direct toegang tot alle vakken die ze op dat moment volgen. Per vak worden de studenten door de studieweken heen geloodst. Per week zien zij in één oogopslag wat er op dat moment van hen verwacht wordt. Hiermee geven we studenten een duidelijk overzicht van de lesplanning en een helder beeld van de benodigde materialen.

Daarnaast biedt het platform diverse mogelijkheden om een optimale voorbereiding op het tentamen te garanderen. Hierbij kun je denken aan extra opdrachten, oefentoetsen, filmpjes en casussen die de studenten digitaal maken en, indien gewenst, inleveren bij de docent.

Aan het einde van de eerste periode zullen de studenten hun tentamens van de gevolgde vakken afleggen, waarna de tweede periode start. Voor periode 2, 3 en 4 zullen de studenten hetzelfde traject doorlopen als tijdens periode  1. Iedere periode zal uiteraard wel andere vakken hebben. Mochten studenten een vak niet halen is dat geen probleem. De vakken zijn het gehele studiejaar toegankelijk voor de studenten. Zij kunnen te allen tijde bij het materiaal wat zij nodig hebben voor een eventuele herkansing.

Meer weten?

Om scholen te ontzorgen, bieden we verschillende oplossingen. Hier vertelt Thomas je graag meer over. Hij weet precies wat jouw organisatie nodig heeft en kan je daarom verder helpen.

De voortgang van je studenten inzichtelijk

De resultaten van de oefentoetsen worden vastgelegd in het Dynamisch Dashboard (zie afbeeldingen). In het Dynamisch Dashboard kun je als docent de resultaten van je studenten nauwlettend in de gaten houden. Vallen de resultaten tegen? Dan kun je aan de hand van het Dynamisch Dashboard je lesmateriaal aanpassen. Je hebt namelijk inzichtelijk op welke onderwerpen je studenten extra sturing nodig hebben. Hebben jouw studenten een deel van het aangeboden lesmateriaal juist heel goed gemaakt? Dan kun je aan de hand van deze resultaten een deel van het lesprogramma inkorten.

Tijdens het leertraject worden verschillende opdrachten aangeboden. Afhankelijk van de wens van je organisatie, kunnen we deze opdrachten verplicht of open stellen voor de studenten. Ervaring leert dat het verplicht stellen van de opdrachten zorgt voor betere resultaten van het tentamen. Wanneer de studenten al het lesmateriaal doorlopen hebben, zijn ze klaar zijn voor hun tentamen.

Benieuwd naar het Dynamisch Dashboard?